اخذ نمایندگی پستکس

شما با داشتن نمایندگی پستکس انگار نمایندگی مجازی پست، مجوز شرکت ماهکس ، مجوز چاپار، مجوز یار باکس، ندکس، آرامکس، PDE ( پست خارجی)، پیک هاب و BSW ( پست خارجی) را در صفحه موبایل و لب تاپ خود خواهید داشت که برای به بدست آوردن تمامی آنها میبایستی حداقل 2 میلیارد تومان هزینه کنید

درآمد نمایندگی پستکس چیست چگونه نمایندگی را میتوان اخذ کرد؟

شما میتوانید به راحتی و تحمل هزینه هایی نزدیک به صفر با ما همکاری کنید یک فرم آنلاین درخواست نمایندگی رو پر کنید همکاران فنی ما پس تایید و بررسی صلاحیت با شما تماس خواهند گرفت و حالا با ارائه مدارکی اعم از چک، سفته، قرارداد، سند ماشین و موتور، اجاره نامه محل کسب، گواهی عدم سوء پیشینه و … نمایندگی شما احراز خواهد شد

  • پستکس برای خدمات ماهکس 15 الی 20 درصد تخفیف، خدمات پست 10 الی 15 درصد، خدمات چاپار، یارباکس، ندکس، آرامکس و … 10 درصد تخفیف و برای خدمات پست خارجی بهش 5 درصد تخفیف به نماینده خود ارائه مینماید.
  • یادآوری می نماید هر مرسوله پست خارجی میتواند تا اندازه، 50 مرسوله پست داخلی برای نماینده سودآور باشد.
  • در زمینه جمع و توزیع نیز نماینده بر این اساس که در کدام شهر قراردارد از سیستم هوشمند پستکس درآمد کسب خواهد نمود

در نهایت این چنین میتوان ارزیابی کرد میزان درآمد نماینده به میزان فعالیت نماینده وابسته است.با نمایندگی پستکس، نماینده همه هستی

دکمه بازگشت به بالا