سفارش انبوه مناسب کسب و کار شما

پستکس سفارش انبوه را جهت تسهیل فرایند ثبت سفارش برای کاربران خود، که دارای سفارشات فراوانی در طی روز هستند و احتمالا این ثبت سفارشات میبایستی با موبایل یا تبلت انجام پذیرد ابداع نموده است .

کاربر میتواند با مشخص کردن نوع سرویس مد نظر خود به راحتی و در مدت زمانی بسیار کوتاه سفارشات فراوانی را در بخش سفارش انبوه ثبت نماید.

بر اساس برآوردهای پستکس ثبت سفارش هر یک مرسوله در این بخش حداکثر در مدت زمان سی ثانیه قابل انجام است.با ثبت سفارش انبوه با نوشیدن یک فنجون قهوه 100 سفارش ثبت کن

دکمه بازگشت به بالا