چرا سفارش سازمانی؟

پستکس سفارش انبوه را جهت تسهیل فرایند ثبت سفارش برای کاربران خود، که دارای سفارشات فراوانی در طی روز هستند و احتمالا این ثبت سفارشات میبایستی با استفاده از خروجی های اکسل انجام پذیرد ابداع نموده است .

کاربر میتواند با مشخص کردن نوع سرویس مد نظر خود به راحتی و در مدت زمانی بسیار کوتاه سفارشات فراوانی را در بخش سفارش سازمانی و با دانلود و آپلود یک اکسل ثبت نماید.

بر اساس برآوردهای پستکس ثبت سفارش هر یک مرسوله در این بخش حداکثر در مدت زمان پانزده ثانیه قابل انجام است.با ثبت سفارش سازمانی، سازمان ات رو کوچیک تر کن

دکمه بازگشت به بالا