آموزش های کاربردی

خود ارزیابی کرونا

ضمائم اجرایی وعملیاتی قرارداد :

1-شریک موظف به رعایت لوگو و یا الصاق هر گونه تبلیغ ابلاغی توسط شرکت میباشد و در صورت عدم رعایت این امر، شرکت میتواند به اندازه ده میلیون ریال شریک را جریمه نماید.
1-1 شریک حق واگذاری تعهدات مندرج در این قرارداد به غیر را ندارد.
2-1 قرارداد حاضر هیچ گونه حقی در زمینه استخدامی و بیمه تامین اجتماعی برای شریک ایجاد نخواهد کرد.
3-1 شریک متعهد است از کلیه دستورالعمل های ابلاغی از جمله قرارداد محرمانگی و رازداری این قرارداد و همچنین موارد اعلام شده از طریق پنل ثبت سفارش(پیام ها) را اجرا نماید و هرگاه آن دستورالعمل‌ها تغییر کرد آنها را بدون اتلاف وقت اجرایی نماید.
2- شریک موظف است موبایل شماره ........................................ را در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی تیم پشتیبانی و امور نمایندگی باشد وهر گونه عدم پاسخگویی شریک جریمه دو میلیون ریالی را در بر خواهد داشت.
3-شریک موظف است در زمان دریافت دعوتنامه برای همایش های فیزیکی و آنلاین از قبیل آموزشات، تغییرات سیستم و .. بدون اتلاف وقت حضور داشته باشد. و هر گونه عدم حضور در جلسات ابلاغی مبلغ بیست میلیون ریال جریمه در بر خواهد داشت.
1-3 چنانچه مرسوله ای با تاخیر جمع آوری/ توزیع گردد ۴ برابر هزینه کل مبلغ فاکتور یاد شده از حساب شریک کسر خواهد شد و شریک حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. و در صورت مراجعه و نبود مشتری، شریک موظف است از خیابان اصلی و درب منزل مشتری که نشانگر پلاک منزل مشتری باشد تصویر تهیه کرده و همچنین به اطلاع تیم پشتیبانی و فنی برساند. و در صورت عدم رعایت این بند ، جریمه یاد شده در این بند نیز اعمال میشود. و به منزله ی عدم مراجعه بابت جمع آوری میباشد.
2-3 همچنین شریک موظف است در فرآیند توزیع مرسوله در زمان ترخیص و تحویل به مشتری از تمام زوایای مرسوله عکس تهیه کرده و آنرا در قسمت توضیحات آن سفارش بارگذاری نماید.که در صورت عدم رعایت این امر و بروز هر گونه خسارت پرداخت آن به عهده شریک خواهد بود. 3-3 هرگونه درخواست تاخیر در جمع آوری و توزیع با هماهنگی و تایید شرکت و بخش پشتیبانی مقدور میباشد.
4- شریک موظف است دفترکاری تجاری به مساحت حداقل ۲۴ متر مربع در طبقه همکف در بر خیابان اصلی ارائه نماید.
5- شریک موظف به تهیه تابلوی سر درب طبق طرح سامانه و تایید شده میباشد. و از چاپ و تولید هر گونه موارد تبلیغاتی از جمله تراکت، بروشور تایید نشده خودداری شود. در صورت مشاهده هر گونه تخلف از این امر شرکت میتواند شریک را تا دویست میلیون ریال جریمه نماید.
6- مسئولیت کلیه کالاهای ارسال شده و همچنین سلامت آنها از سوی شریک تا به هنگام تحویل به فعال پستی به عهده ایشان می‌باشد. و شریک موظف به کنترل محتوای مرسوله ، جهت جلوگیری از ارسال کالای ممنوعه و قاچاق میباشد. در غیر این صورت عدم تکافوی تضامین برای تامین جرایم کالای قاچاق تمامی خسارت های ناشی از آن را کامل بپردازد.
7- در صورت تاخیر در تحویل مرسوله ، بسته بندی غلط، عدم کنترل وزن و ابعاد، مسئولیت جلب رضایت مشتری به عهده شریک می باشد، و در صورت بروز موارد فوق 4 برابر هزینه فاکتور مشتری، شریک جریمه خواهد شد.
1-7 همچنین شریک اقرار می نمایدکه در حال همکاری با هیچ شرکت پستی نمی‌باشد وحق همکاری با واسطه یا مستقیم با هیچ شرکت عرضه کننده خدمات پستی را ندارد. ودر صورت تخلف از این بند شرکت میتواند تمامی تضامین شریک را بدون اطلاع قبلی به اجرا گذارد.
8- شریک حق ارائه قیمت کمتر از قیمت های ارائه شده توسط سامانه را نخواهد داشت.
9- شریک اجازه ندارد مشتریانی که از طریق سایت جهت جمع آوری مرسوله یا خدمات جانبی به ایشان معرفی می گردد در قالب مشتری خود معرفی نماید که این امر به منزله نقض محرمانگی و دخالت در بازار سامانه (شرکت) می باشد و در صورت بروز این امر شرکت مجاز به دریافت خسارت به مبلغ بیست میلیون ریال میباشد.
10- در ادامه شریک موظف به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از طریق متن معرفی شده شرکت میباشد.
11- همچنین شریک موظف است در صورت تغییر آدرس ، شماره تماس یا هر کدام از موارد اعلام شده به شرکت را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع شرکت برساند، و در غیر این صورت شرکت مبلغ بیست میلیون ریال ایشان را جریمه خواهد کرد.
12- شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص کسورات قانونی منتصب شریک ( مانند مالیات و دارائی، تامین اجتماعی ، کرایه محل ، هزینه تجهیزات و تبلیغات و ....) را ندارد و تمامی موارد بر عهده شریک می باشد.
13- در صورت عدم همکاری شریک براساس توافقات فیمابین و اعلام انصراف ایشان قبل از اتمام زمان قرارداد، شریک می بایست مبلغ 200 میلیون ریال به عنوان خسارت به شرکت پرداخت نماید.
1-13 در صورت درخواست واگذاری نمایندگی به شخص دیگر، قبل از اتمام مدت قرارداد نیز مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان حق واگذاری به شرکت پرداخت نماید و سپس فرآیند واگذاری نمایندگی انجام میشود.
14- چنانچه در هر زمانی، مشخص گردد که مبلغی اضافه تر به حساب شریک واریز گردیده، پستکس مجاز است آن مبلغ را از حساب نماینده وکیف پولش کسر نماید. همچنین فرایند تسویه حساب های سرویس های پس کرایه به این شکل است که ابتدا مبالغ وارد کیف پول شده و سپس برداشت و به حساب نماینده واریز میشود. لذا چنانچه از این مبالغ واریزی در کیف پول برای انجام ثبت سفارش برداشت شود وضعیت کیف پول به حالت منفی تبدیل میشود.
15- شریک در بخش توزیع مرسولات میتواند مرسولاتی را که به مقصد شهر ایشان ثبت سفارش شده اند را نسبت به تعداد مرسوله و همچنین ابعاد آن حق الزحمه توزیع طبق جدول مندرج در قرارداد را دریافت کرده و توزیع نماید. همچنین مازاد هزینه ها از جمله خدمات فنی و پشتیبانی نیز مانند بخش ثبت سفارش در قسمت خدمات نمایندگی انجام میپذیرد.
16- شریک موظف است حداقل 50 درصد سفارشات ماهیانه خود را با سرویس های خصوصی ماهکس و کالارسان و چاپار به ثبت رساند و در طول بازه ی یک ماه در کلانشهر ها حداقل 5 بسته خارجی و در مابقی شهر ها حداقل 3 بسته ی پست خارجی نیز به ثبت رساند. و ضمنا متعهد میشود در طول بازه ی ماهانه از تعداد مرسولات ثبت سفارش شده ی خود حداکثر ۵۰ درصد مبتنی بر سرویس شرکت ملی پست (سرویس پیشتاز) باشد و چنانچـه این امر رعایت نگردد از (۵۰ الی ۶۰ درصد) ۵% جریمه، (۶۰ الی ۷۰ درصد) 10% جریمه، (۷۰ درصد) به بالا ۲۰% از مبلغ کل خدمات پستی فاکتور های شریک برای بازه یک ماه جریمه اخذ خواهدشد.
17- موزعین شریک همگی در هنگام مراجعه به محل مشتری می بایستی دارای طرح کارت گردنبند و یونیفرم استاندارد باشند، در صورت اعلام عدم این موضوع از سوی مشتریان، شریک مبلغ دو میلیون ریال جریمه خواهد شد.
18-کلیه محصولات ارجاع شده شریک می‌بایستی در ساعت تعیین شده از طریق سامانه شرکت جمع آوری و توزیع گردد و هر گونه عملیات پس از ساعت یاد شده معادل 4 برابر هزینه فاکتور های تاخیر شده از حساب شریک کسر خواهدگردید.
* تعهد تعداد مرسوله: شریک تعهد مینماید در صورتی که در هر یک از مناطق ذیل قرار داشته باشد تعداد مرسولات را تعهد و اجرا نماید:
19- در تمامی شهرستان ها، حداقل ماهیانه ۱۰۰ عدد مرسوله و در صورتی که کمتر از ۱۰۰ عدد مرسوله را اجرا نماید جریمه ماهیانه ۱۰ میلیون ریال در کیف پول ایشان اعمال خواهد شد. در صورت عدم فعالیت تعداد ماه ها محاسبه شده و در انتهای همکاری و در زمان لغو قرارداد نیز به صورت فاکتور به شریک اعلام میشود.
1-19 در تمامی مراکز استانها ، حداقل ماهیانه ۳۰۰ عدد مرسوله و در صورتی که کمتر از ۳۰۰ عدد مرسوله را اجرا نماید جریمه ماهیانه ۱۵ میلیون ریال در کیف پول ایشان اعمال خواهد شد، در صورت عدم فعالیت تعداد ماه ها محاسبه شده و در انتهای همکاری و در زمان لغو قرارداد نیز به صورت فاکتور به شریک اعلام میشود.
2-19 در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، کرج، ساری، رشت، حداقل ماهیانه ۵۰۰ عدد مرسوله و در صورتی که کمتر از ۵۰۰ عدد مرسوله را اجرا نماید جریمه ماهیانه ۲۰ میلیون ریال در کیف پول ایشان اعمال خواهد شد. در صورت عدم فعالیت تعداد ماه ها محاسبه شده و در انتهای همکاری و در زمان لغو قرارداد نیز به صورت فاکتور به شریک اعلام میشود.
20- جرایم کالای قاچاق به هر میزان که شرکت خسارت وارد کرده باشد تا ۴ برابر از محل تضامین و یا کیف پول شریک کسر و اخذ خواهد شد.
21- هرگونه جذب مشتری مستقیم از سایت به منزله نقض قوانین محرمانگی است و تا ۴ برابر سفارشات مشتری از محل تضامین شریک اخذ و کسر خواهد شد.
بخش پودو 1 - شریک متعهد به رعایت قوانین و مقررات مندرج در سایت پستکس و این قرار داد میباشد و در عین حال موظف به اطلاع رسانی شفاف از نوع و سطح سرویس های پستکس به مشتریان خود خواهد بود.
2- شریک موظف است بر اساس قیمت‌های اعلام شده از سوی پستکس، اقدام به جذب مرسوله نماید و به منظور حفظ حقوق مشتریان، حق اخذ مبلغی بیشتر از مبالغ تمبرهای پستی مندرج در سایت، (مبتنی بر قوانین این قرارداد) را ندارد.
3- شریک موظف است لوگوی سامانه و کد نمایندگی را که از واحد امور نمایندگی دریافت نموده بهمراه مهر نمایندگی در کلیه فاکتورهای خروجی قرار دهد.
4- این قرارداد هیچ حقی را برای شریک در خصوص امتیاز برند یا اپلیکیشن پستکس، پست بار، شاپکس، بیوپست، امنیتو و یا شیپیتو ایجاد نخواهد کرد.
5- شریک موظف به تبلیغ سرویس یاد شده در فضای مجازی از طریق اینستاگرام و تلگرام با محتوای تایید شده توسط پستکس میباشد.
تبصره 4 : تبلیغ و محتوای تبلیغ انجام شده توسط شریک، به صورت هفتگی مورد ارزیابی تیم امور نمایندگی قرار خواهد گرفت. لذا شرکت موظف است بعد از شروع همکاری از ایجاد صفحات فضای مجازی جهت تبلیغ، بدون هماهنگی با واحد امور نمایندگی خودداری نمایید.
6- شریک موظف است محل کار خود را مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیمه آتش سوزی و سرقت بنماید.
7- شریک موظف به رعایت کلیه بند های کنترل کیفی در جدول ذیل میباشد و در صورت عدم رعایت هر یک از بند های یاد شده به تناسب از حقوق یاد شده در ماده 3 و ضمائم آن کاهش خواهد یافت که به تفصیل و در ادامه این امر توضیح داده شده است .

تابیید قوانین و مقررات(Required)

کاربر محترم این مقاله صرفا برای آگاهی شماست و منبع آن سایت بهداشت جهانی میباشد. لطفا پس از مطالعه دقیق مقاله تست آنلاین کرونا را در انتهای همین صفحه انجام دهید.

وجود ویروس کرونا را چگونه آزمایش می کنند؟

راه آزمایش این ویروس از طریق مخاط ، ترشحات بینی، خون و پلاسمای بدن انسان می باشد این ویروس دستگاه تنفسی انسان را درگیر میکند. این ویروس بین انسان و حیوان مشترک است و یک ویروس معمولی است که می تواند در  بین انسان ها پخش شود و موجبات آسیب جدی را برای انسان فراهم می کند.

متاسفانه در برخی از مواقع این ویروس که حیوانات را بیمار می‌کند در بدن حیوانات دچار جهش ژنتیکی شده به نوع جهش یافته این ویروس تبدیل می شود این ویروس جهش یافته می تواند مشکلات جدی را برای انسان ایجاد کند و موجب ذات‌الریه شود. ذات الریه موجب جمع شدن آب در ریه ها شده و درنهایت می‌تواند بیمار مبتلا شده را از پا درآورد.

تاکنون سه نوع خطرناک این ویروس شناسایی شده است:

 نوع اول سارس این ویروس اولین بار در سال ۲۰۰۲ در چین شناسایی شد که با کمک جهانی جلوی پخش این ویروس گرفته شد و از سال ۲۰۰۴ تاکنون هیچ موردی از آن گزارش نشده است.

 نوع دوم مرس اولین بار در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۲ شناسایی شده و در ۲۷ کشور جهان پخش شده است و مدیریت جهانی جلوی این ویروس نیز گرفته شده است.

 نوع سوم کرونا معروف به کوید-۱۹ این ویروس در سال ۲۰۱۹ دروهان چین شناسایی شده است که تاکنون کشورهای زیادی را درگیر کرده و تا این لحظه جلوی پخش این ویروس گرفته نشده است.

چرا آزمایش و تست کرونا لازم است

 برای جلوگیری از پخش شدن ویروس و شناسایی کسانی که احتمال انتقال این ویروس به آنها وجود دارد این آزمایش لازم است.

اما توجه داشته باشید که با توجه به محدودیت منابع کشورها در زمینه آزمایش امکان تست و آزمایش فیزیکی آن برای همه مقدور نیست و با مطالعه این مقاله چنانچه نیازمند آزمایش بودید ابتدا آزمایش آنلاین را انجام دهید و درصورت توصیه آزمایش آنلاین به مراکز درمانی  شهر خود مراجعه کنید.

چه کسانی در اولویت این آزمایش هستند

 کسانی که نشانه های عفونت تنفسی را دارند و کسانی که به مناطق درگیر ویروس سفر کرده اند یا در معرض افراد مبتلا به این بیماری قرار گرفته‌اند.

نشانه های این ویروس کدامند

 تب

 سرفه خشک

 تنگی نفس

 گلو درد

 سردرد

 اگر مطمئن شدید که هر سه عامل تب سرفه و تنگی نفس را با هم دارید اینها بدین معنی است که  احتمالا به آنفلوآنزا یا به کرونا مبتلا هستید. توجه داشته باشید که در بیشتر مواقع مبتلایان به علائم فوق دارای آنفلوآنزا هستند.

در زمان آزمایش کرونا باید انتظار چه چیزی را کشید

 چند راه برای آزمایش وجود دارد که یکی از آنها برای شما در نظر گرفته خواهد شد

 راه اول آب بینی و یا آب گلوی شما نمونه برداری شده و مورد آزمایش قرار می گیرد

 راه دوم با تزریق مایع به بینی شما و بعداً نمونه برداری از این مایع تزریق شده که در نهایت آن را خارج می کنند نمونه مایع خارج شده مورد آزمایش قرار می گیرد

 راه سوم با دستگاه برونکوسکوپ از ریه شما نمونه برداری انجام میشود

 راه چهارم از مخاط سرفه شما که از ریه خارج شده نمونه برداری شده و مورد آزمایش قرار می گیرد

 راه پنجم از راه آزمایش خون این ویروس شناسایی می شود

 سازمان جهانی FDA و CDC کیت هایی را تهیه کردند که می توانند در کنار موارد فوق به تشخیص سریع ویروس کمک کند که در حال حاضر در اختیار همه کشورهای درگیر با ویروس قرار گرفته است.

 آیا انجام آزمایشات کرونا می تواند خطرناک باشد

 خیر هیچ کدام از موارد آزمایش خطرناک نیست و دارای هیچ عوارض جانبی می باشد پس با خیال راحت به توصیه پزشکان تا دریافت نمونه برداری همراهی لازم را انجام دهید

اگر نتیجه آزمایش کرونا مثبت بود چه کنیم

اگر نتیجه آزمایش کرونای شما مثبت بود باز هم به قطعیت نمی توان گفت که شما به ویروس مبتلا شده اید این ویروس هیچ راه درمانی مشخصی تاکنون ندارد و تنها راه شما، سیستم ایمنی بدن شما می باشد که درکنار مراقبتهای ذیل می تواند به درمان سریع بیماری کمک کند

اول نوشیدن مقدار قابل توجه مایعات

دوم استراحت در منزل

سوم قرص های مسکن و  آرام بخش برای رفع درد

چنانچه تنگی‌نفس و تب اجازه درمان  در منزل را فراهم نکرد آنگاه حتماً به بیمارستان مراجعه کنید.

موارد ذیل را برای کمک به خود و جامعه رعایت بفرمایید

اول اگر ناقل ویروس هستید و نتیجه آزمایش شما مثبت است با استفاده از ماسک از انتشار آن به دیگران خودداری کنید قطعاً این ویروس بدون استفاده از ماسک از فرد مبتلا به افراد دیگر منتقل خواهد شد.

چنانچه وضعیت جسمی افرادی که ویروس را از شما گرفته اند مساعد نباشد مثلاً دارای بیماری تنفسی، قلبی و یا دیابت باشند شما عامل مرگ غیرمستقیم این افراد هستید پس حتماً در استفاده از ماسک در زمان ابتلا در عدم انتشارآن به دیگران کمک کنید.

دوم در زمان سرفه و عطسه از دستمال استفاده کنید و در انتها دستمال ها را به طور صحیح در سطل زباله قرار دهید.

سوم دستان خود را با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه حداقل بشورید و در صورت نبودن صابون  از تمیز کننده الکلی با غلظت حداقل ۶۰ درصد استفاده کنید

آیا مورد دیگری هست که در مورد ویروس کرونا باید بدانیم

خیر بهداشت را رعایت کنید و سطوح مورد استفاده را مرتب ضدعفونی کنید و فراموش نکنید ما باید با کمک هم از این مرحله و شیوع جهانی کرونا عبور کنیم پس با خرید و ذخیره بی مورد اقلامی که می‌تواند به جامعه کمک کند از جمله ماسک، الکل و سایر داروها از تولید بحران جدید جلوگیری کنیم.

شایعات کرونا را دنبال نکنید و فقط اخبار رسمی سازمان بهداشت را بپذیرید

 از ترساندن و ایجاد شایعه جلو گیری کنیم و دست آخر اینکه همه را تشویق کنیم فقط برای موارد فوق العاده اضطراری از منزل خارج شوند. توجه داشته باشید که این ویروس ۳ تا ۶ ماه آینده بیشترین میزان تلفات را خواهد داشت و قطعاً واکسن آن تولید خواهد شد لذا تا آن روز که واکسن تولید شود و در اختیار همگان قرار گیرد با مدیریت صحیح در زندگی روزمره خود از مشکلات جامعه کم کنیم.

دست آخر اینکه چنانچه به خدماتی نیاز داریم که امکان استفاده از آن ها در فضای آنلاین امکان پذیر است قطعاً از این خدمات بهره مند شویم.

با پستکس در خانه بمانید و از کرونا در امان باشید!

شما را به مطالعه ی سایر اخبار و مقالات دعوت می نماییم

جهت پر کردن فرم تست و خود ارزیابی کرونا بر روی این جمله کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا