پستکس

اولین پلتفرم جامع آنلاین خدمات حمل و نقل و پستی ایران

ارائه دهنده سرویس های متنوع پست شهری، بین شهری، پست خارجی و حمل و نقل سنگین، از درب تا درب

تاریخچه پستکس

پستکس چیست؟

چشم انداز و ماموریت پستکس 

صاحبان سهام ونماینده های  فعال

چارت سازمانی و نیروی انسانی 

خدمات پستکس

معرفی سیستم و خدمات پستکس

مزایای پستکس

پستکس پیشران چه اتفاقاتی در کشور بوده

فناوری پستکس و اجزای محصول

معماری نرم افزار

فناوری بکار برده شده در سازمان

اجزای محصول

صفحه ثبت سفارش

انتخاب سایز بسته بندی و لوکیشن 

مطالعه قرداد پستکس

انتخاب بیمه و سقف غرامت

بازبینی اطلاعات و روش های پرداخت برای سایت

فاکتور محصول

آمار پستکس

رویداد های مهم

اشتغالزایی های مستقیم و غیر مستقیم

نمودار های رشد

دکمه بازگشت به بالا