top

صنعت لجستیک و جابجایی های سنگین درون مرزی

یکی از ارکان توسعه اقتصادی در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه صنعت لجستیک است. شرکت ها با هر نوع فعالیت یا ابعادی ، مستقیم یا غیر مستقیم در مراحل مختلف چرخه فعالیت خود با مبحث لجستیک درگیر بوده و موفقیت آنها مرهون صنعت لجستیک است. در ادامه این مقاله به طور خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

صنعت لجستیک

صنعت لجستیک و جابجایی های سنگین

صنعت لجستیک را به طور کلی می‌توان مدیریت نحوه‌ی تأمین، ذخیره و حمل منابع به مقصد نهایی‌ دانست. یا به بیانی ساده تر لجستیک مراقبت و حفظ مرسوله از مبدا تا مقصد است. در این میان و از انواع مختلف لجستیک، یکی از مهمترین بخش های صنعت لجستیک، مربوط می‌شود به جابجایی های سنگین.

بسیاری از صنایع مادر برای جابجایی سازه های خود نیازمند به زیرساخت های لجستیکی سنگین هستند. این نوع بارها را بارهای ترافیکی می‌نامند.

قوانین بارهای ترافیکی

دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیکی در راههای کشور در توضیح محمولات ترافیکی چنین می گوید:
ماده 1) وسایل نقلیه ای که ابعاد و اوزان آنها بدون بار یا پس از بارگیری محموله حداقل در یکی از ابعاد و یا اوزان مقررات حمل و نقل بار در راهها تجاوز نماید، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و برای تردد آنها باید مجوز ترافیکی صادر شود. این گونه وسایل نقلیه در این دستورالعمل وسایل نقلیه ترافیکی و محمولات آنها محمولات ترافیکی نامیده می شود.
ابعاد و اوزان مجاز تردد در حمل و نقل بار راهها:
1- عرض: 2/60 متر (دومتر و شصت سانتی متر)
2- ارتفاع: 4/50 متر (چهار متر و نیم)
3- طول:
کامیون دو محور 10 متر (ده متر)
کامیون سه محور 12 متر (دوازده متر)
کامیون با یدک 18/35 متر (هجده متر و سی و پنج سانتی متر)
تریلی چهار محور 16/50 متر ( شانزده متر و نیم)
تریلی خودرو بر 20/75 متر (بیست متر و هفتاد و پنج سانتی متر)
4- وزن کل: 44 تن


تبصره:

چنانچه در محورهایی از راههای ارتباطی کشور به دلیل موانع موجود، محدودیتهای ارتفاع کمتر از 4/50 متر اعمال گردد، تردد وسایل نقلیه با ارتفاع کمتر از 4/50 متر نیز در این محورها، مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.
همچنین در بخش تعاریف این دستورالعمل در شرح مجوز ترافیکی این چنین است:
مجوز ترافیکی: برگه ای است حاوی اطلاعات محموله ترافیکی، وسیله نقلیه، مسیر حمل و کلیه شرایط حمل که در طول مسیر باید رعایت گردد این مجوز ها بر دو گونه است:
1- پروانه عبور (طول حداکثر تا 30 متر برای وسایل نقلیه حامل محموله و 35 متر برای وسایل نقلیه خالی بدون بار، عرض حداکثر تا 5 متر و وزن تا 96 تن)
2-اجازه نامه (ابعاد و اوزان بیش از مجوز پروانه عبور)

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

  1. یکی از مهمترین بخش های صنعت لجستیک، مربوط می‌شود به جابجایی های سنگین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا