پیک هاب چیست؟

پیک هاب بازارگاهی در حوزه پیک شهری است که از سال 1400 و با تجمیع خدمات تعدادی از شرکتهای عرضه کننده پیک درون شهری و پیک های مدرن شروع به کار نموده است.

خدمت نوین پیک هاب با بهره گیری از ناوگان شرکتهای متنوع توزیع درونی شهر، این امکان را برای شرکتها و فروشگاههای آنلاین فراهم کرده است تا بتوانند مرسولات خود را در درون شهرهای خود توزیع و جمع آوری نمایند.

لازم به ذکر پیک با بهره گیری از شبکه نمایندگان خود امکان ارائه خدمات لجستیکی و ارسال مرسولات فروشگاههای اینترنتی را از تمامی شهرهایی که نمایندگان پیک حضور دارند را به همراه خدمات انبارداری و بسته بندی دارا میباشد .

وظیفه پیک هاب، توزیع و جمع آوری کالا با استفاده از توان دهی سرویس پیکی در بخش درون شهری به صورت آنلاین است که حوزه فعالیت آن در شهرهای تهران کلیه مراکز استانها و 180 شهر کشور میباشد و حوزه فعالیت این سرویس صرفا در مناطق شهرداری از شهرهای صدرالذکر منحصر میگرددد که این خدمات مخصوص تجار و فروشگاهها با قیمتی ثابت بدون وابستگی به طول مسیر، ترافیک و بصورت پیشکرایه و COD قابل عرضه میباشد.

حداکثر وزنی این سرویس 20 کیلو گرم و در بخش ابعاد حداکثر 30*40*50 سانتی متر میباشد. از جمله ویژگی های این سرویس، میتوان به این موضوع اشاره کرد که قیمت وابسته به فاصله ، ترافیک و ساعت درخواست نمیباشد .

کلیه مرسولات در سرویس پیک هاب می بایستی طی ۶ ساعت پس از تعیین نقطه جغرافیایی از مقر فرستنده جمع آوری و در نقطه مورد نظر گیرنده تحویل گردد.
با پیک هاب کسب و کارت رو به راهه.

دکمه بازگشت به بالا