نوشته های اخیر

لجستیک معکوس (مدیریت بازگشتی ها) چیست؟

لجستیک معکوس

ازجمله مباحثی که امروزه در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین صنایع مختلف مطرح می‌باشد، موضوع «لجستیک معکوس» یا «مدیریت بازگشتی‌ها» می‌باشد؛ امری که به نظر می‌رسد تاکنون در صنایع مختلف کشورمان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. طی دو دهه اخیر، شرکت‌ها و صنایع زیادی در کشورهای پیشرفته بررسی …

مطالعه بیشتر

جدیدترین تکنولوژی های پستی در زمینه لجستیک سبز

لجستیک سبز

پیشرفت تکنولوژی در صنایع مختلف موج های بزرگی ایجاد می کند و در این بین لجستیک سبز و زنجیره تامین نیز یکی از بخش هایی خواهد بود که تحت تاثیر جدیدترین تکنولوژی های پستی قرار خواهد گرفت. صنعت لجستیک به طور کلی به استفاده از فرآیندهای دستی و داده های …

مطالعه بیشتر

راهکارهای موثر برای افزایش فروش فروشگاه های اینترنتی

افزایش فروش فروشگاه های اینترنتی

راه های افزایش فروش فروشگاه های اینترنتی از مهمترین راه های افزایش فروش فروشگاه های اینترنتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارائه تخفیف و کوپن یکی از مهمترین و اصلی ترین ابزار تبلیغاتی خرده فروشی های آنلاین همواره کوپن بوده است. از این رو نیازی به بیان قدرت …

مطالعه بیشتر